Etüt Merkezi

Epsilon Eğitim'de 2. sınıflardan 12. sınıflara kadar uygulanan etüt programları mevcuttur. Öğrenciler okul çıkışında kuruma gelerek öğretmenler eşliğinde çalışırlar. Okul sonrasında yapılan bu genel tekrar çalışmalarının öğrenme üzerine etkisi büyüktür. Yapılan araştırmalara göre aynı gün içinde tekrar edilmeyen bilginin yüzde ellisi unutulmaktadır. Yapılan tekrar çalışmaları bilginin kalıcı olmasını sağlayacağı gibi ezbere öğrenmeyi engeller ve öğrencinin konunun temelini daha iyi kavramasına yardımcı olur. Bilinçli bir şekilde yapılmış bu öğrenme biçiminde öğrenci öğrendiği bilgileri diğer alanlarda da daha aktif bir şekilde kullanır.