İstanbul Butik Kursları - Epsilon Butik Kurs

Eğitim ve öğretimde öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar, kişiye özel öğretim kavramının ortaya çıkmasına ve bunun sonucunda fabrikasyon eğitim yapan kitle kurslarının yerini butik kursların almasına yol açmıştır. Butik kursların ortaya çıkması bu ihtiyacın sonucudur.

Öğrencilerin öğrenme düzeyleri ve öğrenme şekilleri farklılık göstermektedir. Çoklu zeka kavramına göre; insanların yeteneklerinin farklı alanlarda ve farklı düzeyde olabileceği gösterilmiştir. Örneğin bir öğrencinin sayısal zekası bir diğerinin ise sözel zekası kuvvetli olabilir. Bu da öğrencilerin aslında alan seçiminde farklılığa yol açmaktadır. Benzer şekilde bu öğrenciler yetenekli oldukları alanlarda da öğrenme düzeyi ve şekli olarak farklılık gösterir. Kimi öğrenci şekil üzerinden görsel hafızası ile daha iyi öğrenirken kimi öğrenci anlatımla sözel olarak daha iyi konuyu anlayabilir. Bunun dışında öğrencilerin derse adapte olmaları, motivasyon düzeyleri, ilgi ve alakaları da farklılık göstermektedir. Bütün bu sebeplerden dolayı eğitim ve öğretimin bireyselleşmesi ihtiyacı doğmuştur. Yani eskiden olduğu gibi 20-30 kişilik sınıflarda bireyin ihtiyaçlarını gözetmeksizin yapılan fabrikasyon eğitim çağının sonuna gelinmiştir.

Şimdilerde öğrencinin ihtiyaçlarını, bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduran, az kişilik sınıflarda genellikle 4-6 (ideal sayılar) kişiyi geçmeden eğitim veren butik kurslar daha popüler hale gelmiştir. Sınıftaki öğrenci sayısı azaldıkça (tabi burda o sayıyı iyi ayarlamak gerekir, öğrencinin rekabet edebilmesi ve sosyalleşebilmesine de imkan sağlamak gerekir) öğrencilere ders süresince ayrılan zaman artmakta, öğrencinin öğrenme düzeyi ve şekline göre eğitim ve öğretim daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Epsilon Butik Kurs olarak, eğitim ve öğretimin farklı şekilde evrildiği bu yeni dönemde kuruluşumuzun ilk gününden itibaren yapmış olduğumuz bireyselleştirilmiş eğitimlerimizle öğrencilerimizin daima yanındayız.

Web Tasarım Antalya