Özel Ders Fiyatları

Özel Ders Fiyatları | İstanbul | TYT - YKS - LGS | EPSİLON

Özel ders fiyatları özel dersin hangi kurumdan alınacağı, hangi öğretmen tarafından verileceği, süresi, bölgesi, yapısı ve niteliği gibi kriterlere bağlı olarak değişmektedir. Özellikle İstanbul da özel ders fiyatları çok değişiklik göstermektedir.

Özel ders fiyatları kurumdan kuruma değişiklik gösterir. Özel dersin hangi kurumdan alınacağı çok önemlidir. Özel ders alınacak kurum özel ders alınacak alan ile ilgili çok sayıda ders sağlamış ve işini uzun yıllardır yapan bir kurum olması sisteminin düzenli olması nedeniyle çok önemlidir. Bunun dışında kurumun yeri adresi açık telefonuna rahatlıkla erişilmeli, özellikle web sitesi düzenli bir şekilde hazırlanmış olması suretiyle kurumsal bir yapısı olmalıdır. Ayrıca kurum özel ders fiyatları konusunda şeffaf olmalı hangi özel dersi ne kadar süreyle kaç liraya sağladığını ve özel dersler ile ilgili yapılmış paket programlarını internet sitesinden net olarak bildirmiş olmalıdır. Bu kurumun özel ders fiyatlarını kişiye özel olarak değil herkese standart biçimde ulaştırdığının yani kurumsallığının bir göstergesidir. Kurumsal firmalarda özel ders fiyatları yüksektir ama bundan her yüksek fiyatlı dersi de kurumsal firmalar verir anlamı çıkartılmamalıdır.

Özel ders fiyatları öğretmene göre değişiklik gösterebilir. Özel dersleri okuyan öğrenciler verdiği gibi bu işte yıllarını vermiş daha önce defalarca sınav hazırlığı yapmış öğretmenler de vermektedir. Dolayısıyla bu alanda fiyat farklarının olması kaçınılmazdır. Burada öğretmenin kullandığı kaynakların kendi kaynakları olması bir diğer önemli husustur. Öğrenciye özel olarak hazırlanmış her türlü kitap, dergi ve ders notu konuların öğrenilmesinde avantaj sağlayacaktır. Ayrıca öğretmenin pedagojik formasyon almış olması öğrenci ile iletişimi açısından çok önemlidir. Öğretmenin bunları sağlamak için yaş olarak çok yaşlı olması gerekmez ama belirli bir deneyime sahip olması ve daha önce defalarca o süreçten öğrencileriyle geçmiş olması önemlidir.

Özel ders fiyatları süresine göre de değişiklik göstermektedir. Bazı özel dersler 1 saat olabileceği gibi bazı özel dersler 40 ar dakikalık iki ders şeklinde de olabilir ve bu da fiyatta farklılık sağlayabilir.

Özel ders fiyatları bölgesine göre de farklılık göstermektedir. Özel ders fiyatları ilden ile bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir. Her bölgede belirli bir özel ders fiyat ortalaması vardır. Bazı bölgelerde bu ortalama yüksektir. Büyük şehirlerde özellikle de İstanbul da özel ders fiyat ortalaması yüksektir. Bunun sebebi büyük şehirlerdeki yaşam koşulları ve tabi hayat pahalılığıdır.

Özel ders fiyatları yapısı ve niteliğine göre de farklılık gösterebilir. Özel dersler okula yardımcı veya sınavlara hazırlık şeklinde alınabilir. Sınavlara hazırlık şeklinde olanların fiyatları daha fazladır. Ancak hangi sınava ne şekilde hazırlanılacak bunun da özel ders fiyatı üzerinde etkisi büyüktür. Belirli başlı sınavlar TYT, AYT, YKS, LGS, SAT, GRE, GMAT, IB, IELTS, TOEFL, YÖS, KPSS... vb. şeklinde sıralanabilir.

Sonuç olarak, özel ders en verimli eğitim şekillerinden biridir. Bahsedilen kriterler de göz önüne alınarak iyi bir özel ders eğitimi için belirli bir bütçe ayrılmalıdır.

Epsilon Eğitim İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi nde bir özel ders merkezidir. Epsilon Eğitim de verilen özel derslerin fiyatlarına aşağıdaki linlerden ulaşabilirsiniz.

Özel Ders Paket Programları

Özel Ders ve Grup Dersleri

Grup Özel Ders Paket Program

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp