Fizik Özel Ders

Fizik bilimi matematik bilimiyle birlikte mühendisliğin temelini oluşturmaktadır. Mühendis olmak isteyen adayların matematik ve fizik bilgisiyle çok iyi bir şekilde işlenmeleri gerekmektedir. Öncelikle yeterli matematik bilgisine sahip olan öğrenciler fizik dersinde başarılı olabilir. Çünkü sayısal derslerin temeli olan matematik, fizik için çok önemlidir. Ancak bu da tam olarak yeterli değildir. Öğrenci matematik kullanarak elde ettiği sonuçları fizik bilimiyle yorumlamalı ve fizik bilimini yorumlayarak elde ettiği matematik denklemlerini doğru ve tam olarak çözmelidir. Yani iki bilim iç içe geçmiştir. Fizik özel ders eğitimiyle öğrencimiz bu yorumları çok iyi bir şekilde yapacak noktaya gelmektedir.