Tarih Özel Ders

Tarih özel dersi sebep-sonuç ilişkisi temel alınarak ve olaylar hikayeleştirilerek anlatıldığında daha kalıcı olur. Sözel öğrenciler için tarih dersi önemlidir. Ancak derste olayları hikayeleştirmek zaman alabilir. Özel derste öğrenci öğretmenle birebir ders aldığı için daha çok zaman olur. Tarih dersini severek kalıcı bir şekilde öğrenmek, bu alan üzerinde ilerki yıllarda çalışmak isteyen öğrencilerin tercih ettiği sistem tarih özel dersidir.