Yüksek Matematik Özel Ders

Epsilon Eğitim Özel Ders Merkezi 'nde üniversite öğrencilerine yönelik yüksek matematik özel ders hizmeti sunulmaktadır. Çeşitli ana bilim dallarının yüksek matematik dersleri bu kapsamda verilmektedir. Analiz, analitik geometri, lineer cebir, cebir, diferansiyel denklemler, sayılar teorisi, diferansiyel geometri, topoloji, integral hesap, reel analiz, kısmi türevli diferansiyel denklemler, fonksiyonel analiz, olasılık, kompleks analiz, nümerik analiz, ayrık matematik, matematik istatistik ve rastlantı süreçleri gibi matematiğin temel derslerinin yanısıra mühendisler için yüksek matematik, calculus özel ders ve ayrıca diğer bölümlerde okuyup matematik derslerini veremeyen öğrenciler için temel matematik analiz özel ders leri verilmektedir.