Matematikten Korkmayın

Matematik, insanlığın ilk zamanlardan beri var olagelmiştir bunun yanısıra ihtiyaç ve merak ile birlikte günümüze kadar gelişmiştir. Antik Yunan'dan bu yana matematik ve onun bir kolu olan geometri büyük önem taşımıştır. Hatta Platon akademisinin kapısında bile "Geometri bilmeyen giremez" yazardı. Aslında matematik uygulama olarak o kadar hayatımızın içerisinde ve ondan o kadar çok faydalanıyoruz ki o olmadan taş devrinden öteye gidemezdik.

Günümüzde Türkiye şartlarında belki öğrencilerin ilkokuldan bu yana gerekli ve doğru eğitimi görmemelerinden belki de matematiğin çok önemsenmemesinden dolayı en zayıf oldukları derstir. Oysaki matematik tüm bilimlerin çekirdeğidir. Geleceğinizde sizlere kapılar açacak ve hayatınızda birçok önemli dönemeçte en büyük yardımcınız olacaktır. Matematik aslında bilindiğinin aksine öğrenilmesi en kolay olan derstir.

Kaliteli sınıf, çocuğun öğrenme psikolojini tetikler. Doğru sınıf ortalama 20 kişi olan sınıflardır. Butik dershaneler ise standart olarak 4 en fazla da 6 kişilik sınıflar kurarak bu kaliteyi en üst düzeye taşımaktadırlar. Bunun nedeni ise yirmi kişilik sınıftaki çocukların rekabet anlayışı ile dört kişilik bir sınıfın rekabet anlayışıdır. Dört kişilik sınıflardaki çocuklar kendi aralarında daha da kaynaşırlar ve rekabetten çok bir bilgidaşlık kurarlar. Bu bakımdan öğrenme denilen olgu, paylaşma ile pekişir ve yirmi kişilik bir sınıfın kalite anlayışını kat be kat aşar.

Butik dershane ve butik kurs sisteminde eğitim felsefesi ilkeleri göz önünde bulundurulur. Eğitim felsefesi ise ezberi değil mantığı öngörür; yani öğrenci dersin ezber kısmından çok mantık kısmını kavrar. Bu şekilde öğrenci hem problemler hakkında kendine özgü farklı çözüm yolları üretir hem de kuru ezberden kurtulmuş olur.

İstanbul'un Kadıköy bölgesinde yer alan butik dershanemiz için, eğitim camiası "Çocukların nefes almasını sağlayacak yeni bir sistem" olarak bakıyor.