Türkçe Özel Ders

Türkçe özel Ders

Özel ders, birebir etkileşim sayesinde verimli ders işleyebilmenin en iyi yoludur. Öğrenci ve öğretmenin dikkatini dağıtabilecek tüm faktörlerin eleminize edildiği özel derste öğrencinin tüm hal ve hareketleri, beden dili vb. kontrol altında tutularak öğrencinin neyi, ne zaman, nasıl ve ne yolla öğrendiği tespit edilebilir. Böylece öğretme öğrenme ortamı bu sorulara yönelik düzenlenir ve en etkili şekilde öğrenme gerçekleştirilir.

Türkçe dersi, ilköğretim ve ortaöğretimde zorunlu dersler arasında yer almaktadır. Yani tüm ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin Türkçe dersine katılması ve iyi notlar alması şarttır. Ayrıca hayat boyu öğrencilerin karşısına çıkan her önemli sınavda Türkçe bölümü yer almaktadır. Bunun yanısıra sınavlardaki diğer dersler ile ilgili bölümlerde de son yıllarda ağırlığı daha da artan okuduğunu anlama ve yorumlama kabiliyeti yine Türkçe dersinin önemini artırmıştır. Bundan dolayı Türkçe dersinde başarılı olunması, önemli bir gerekliliktir. İlköğretim birinci kademeden itibaren aşamalı olarak konuların sıralanması şeklinde verilen Türkçe dersi, basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru bir seyir izlemektedir. İlköğretim birinci kademede sözcük türleri, cümlenin öğeleri vb. kolay konular; ilköğretim ikinci kademede ekler, sözcüklerin köken bilgisi vb. daha zor konular; ortaöğretimde ise daha ağırlaştırılmış fiil çatıları, fiilimsiler vb. konular öğretilmektedir. Ortaöğretimdeki zor konulara ilköğretimde giriş yapılmakta; ancak derinlemesine öğrenme ortaöğretimde gerçekleştirilmektedir.

Örneğin fiilimsiler ve fiilde çatılar gibi konular, ilköğretimde başlanılan konulardır; ancak asıl öğretim yeri olan ortaöğretimde daha detaylı incelenir. Bu bakımdan Türkçe özel ders almak öğrencileri hep bir adım önde tutacaktır. Türkçe özel ders almayan bir öğrenci bu konuları aşamalı olarak vakti geldikçe öğrenecekken; Türkçe özel ders alan bir öğrenci rakiplerinden çok daha önce detay bilgisine kavuşacaktır. Bu da öğrencinin sınavlarda rakiplerinden bir adım daha öne geçmesine vesile olacaktır.

Türkçe özel dersin bir diğer önemli vazifesi ise anlaşılma zorluğu çekilen konuların daha detaylı irdelenebilmesidir. Örneğin fiilimsiler, özellikle de zarf fiiller, öğrenciler tarafından zor anlaşılabilen bir konu olagelmiştir. Sınıf ortamında konuya ayrılması gereken ders saati bellidir. Bu saatler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği sürelerle sınırlıdır. Öğrenci bu saatler içerisinde, konu zor da olsa, öğrenmiş olmalıdır. Aksi takdirde konuyu eksik bilerek geçmek zorunda kalacaktır. Bu da ömür boyu konuyla ilgili sıkıntıların yaşanmasına sebep olur. Oysa Türkçe özel ders alan bir öğrencinin böyle bir sorunu olmayacaktır. Çünkü özel derste öğretmenin tek muhatabı olan öğrenci konuyu tam anlamıyla öğrenmeden bir diğer konuya geçilmez. Ayrıca öğretmenin öğrenciye bol bol pratik yaptıracak vakti vardır. Yani konunun gerçek hayatta nasıl kullanılabileceği öğrenciye defalarca kullandırılarak öğretilir. Gerekli pratik sağlandıktan sonra öğrencinin yanlış yapması ihtimali iyice düşer.

Türkçe, bir ders olmasının yanında anadilimiz olması sebebiyle de bizim için değerlidir. Ancak pek çok Türk dilbilim insanının yabancı ülkelerden çıkması, Türkçenin uluslararası önemini de gözler önüne sermektedir. Türkçe alanında değerli eserler ve araştırmalar ortaya koyan bilim insanları şöyle sıralanabilir: yabancı Türkçe dilbilimciler, İlminskiy, Raddlof, Janos Eckmann; Türk Türkçe dilbilimciler, Nihad Sâmi Banarlı, Mehmet Kiremit, İsmail Doğan, Muharrem Ergin… Sayabildiklerimizin yanında ismini telaffuz edemediğimiz daha nice Türk ve yabancı Türkçe dilbilimci bulunmaktadır.